O škole

V září 2015 jsme otevřeli malotřídku v Roztokách u Prahy ve věku od 5–9 let. Jsme skupina rodičů s dětmi v domácím vzdělávání.

Je místem, kde mohou děti i dospělí být sami sebou, společně bádat a tvořit a vzájemně se obohacovat.
Je nám blízké projektové vyučování, vzájemný respektující přístup k lidem, svobodné vzdělávání, umění a příroda.
Rádi mezi sebe přivítáme další spřízněné rodiče, kteří s námi budou školu spoluvytvářet a aktivně v ní své děti vzdělávat, jakož i ty, kteří nám dají důvěru a děti nám svěří.

Přijďte se podívat, pobýt a nezávazně nás okouknout : )


PROČ V ROZTOKÁCH?

Roztoky jsou krásné místo nedaleko od Prahy (15 min od metra Dejvická nebo výborné spojení vlakem) a za tu dobu, co tu bydlíme, nám přirostlo k srdci.

roztoky

 


 ZVEME VÁS NA NÁVŠTĚVU

Budeme rádi, když se ozvete a sjednáte si s námi nezávaznou schůzku. Po dohodě je možné se k nám připojit i v průběhu roku.
Je možné se zapsat na celý program nebo i na 1 den v týdnu – anglický den nebo projektový čtvrtek.
Těšíme se na vás

KONTAKT: info@komunitniskolaroztoky.cz, tel.: 773 678 208


 

Harmonogram školního roku 2016/17
1. 9. 2016
Zahájení školního roku

29. 9. 2016
Podzimní volno

23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Vánoční prázdniny

6. 2. – 12. 2. 2017
Jarní prázdniny

13. 4. 2017
Velikonoční prázdniny

30. 6. 2017
Ukončení školního roku


 

Rozvrh

Rozvrh týdne:
PO-ÚT: trivium
ST: anglický den
ČT: projektový den
Vyučování probíhá od 8:30 do 14 h. Pátky jsou volné.

První dva dny v týdnu jsou s učitelem – učení se čtení, psaní a počítání v souvislostech. Jeden den by byl v angličtině, vedou ho dvě maminky, z nichž jedna je aprobovaná učitelka angličtiny a němčiny a druhá je rodilá mluvčí. Čtvrtky jsou projektové a připravují je  rodiče. V rámci těchto projektových dnů využíváme nabídek akcí pro děti v muzeích, knihovnách, hvězdárně, zoologické zahradě, různých dílnách. Přímý prožitek s opravdovým světem nemají děti pouze na těchto místech, ale i během workshopů, pro které rádi využíváme i naše babičky, dědečky, strýčky, tetičky, sourozence, přátele a známé, kteří mohou zprostředkovat svá zaměstnání a bohaté zkušenosti. Také rádi navštěvujeme zajímavá místa v okolí, seznamujeme se s bohatou historie Roztok a inspirativními lidmi, kteří zde žijí.


 

Náš přístup
Klademe důraz na individuální přístup. Rádi využíváme prožitkové a projektové vyučování. Je pro nás velmi důležité, aby se děti učily z vnitřní motivace. Bude sledován jejich osobní vývoj a budou vedeny k tomu, aby samy uměly poznat, kam se posunuly. Respektujeme a podporujeme osobnost dítěte a budeme s ním pracovat tak, aby se rozvíjelo, ale nebylo tlačeno někam, když na to ještě není zralé. Každé dítě bude přirozeně postupovat podle svých možností.
Pozitivem tohoto typu školy je také užší spolupráce trojlístku dítě – učitel – rodič. Bývá také běžné, že děti navrhnou téma, které by je zajímalo anebo které je zrovna nějak aktuální v jejich životě.
Další výhodou malotřídky je právě věková rozmanitost, starší se učí pomáhat mladším a mladší se zase díky starším učí spoustu věcí snadněji.

Směřování
Prvotním impulsem bylo založit školu pro naše děti, ale je v ní místo pro další děti rodičů, kteří se k nám mohou přidat. Máme i mladší děti než školáky, pro které školu chystáme, takže bychom rádi, aby fungovala déle než pouze pět let. Zatím ale aspirujeme na kvalitní jednotřídku a dodáváme maximum.

Financování
Projekt komunitní školy Roztoky je neziskový. Celý je hrazen z příspěvků rodičů. Platby pokryjí nájem, odměnu pedagoga, odpolední program dětí, jídlo. Jako sdružená škola nedosahujeme na žádné dotace od státu, proto hledáme dárce a partnery projektu.
Budeme vděčni za jakoukoli podporu!