O škole

Jsme skupina rodičů s dětmi v domácím vzdělávání a společně jsme v září 2015 otevřeli malotřídku v Roztokách u Prahy pro děti ve věku od 5 do 11 let.

Škola je místem, kde mohou děti i dospělí být sami sebou, společně bádat a tvořit a vzájemně se obohacovat.
Je nám blízké projektové vyučování, vzájemný respektující přístup k lidem, svobodné vzdělávání, umění a příroda.
Rádi mezi sebe přivítáme další spřízněné rodiče, kteří s námi budou školu spoluvytvářet a aktivně v ní své děti vzdělávat, jakož i ty, kteří nám dají důvěru a děti nám svěří.

Přijďte se podívat, pobýt a nezávazně nás okouknout : )

 


 

PROČ V ROZTOKÁCH?

Roztoky jsou krásné místo nedaleko od Prahy (15 min od metra Dejvická nebo výborné spojení vlakem) a za tu dobu, co tu bydlíme, nám přirostlo k srdci.

roztoky

 


 

Rozvrh

Rozvrh týdne:
PO-ÚT: trivium
ST: anglický den
ČT: projektový den
Vyučování probíhá od 8:30 do 14 h. Pátky jsou volné.

První dva dny v týdnu jsou s učitelem – učení se čtení, psaní a počítání v souvislostech. Jeden den je věnován angličtině, který vede aprobovaná učitelka angličtiny a němčiny. Čtvrtky jsou projektové a připravují je  rodiče. V rámci těchto projektových dnů využíváme nabídek akcí pro děti v muzeích, knihovnách, hvězdárně, zoologické zahradě, různých dílnách. Přímý prožitek s opravdovým světem nemají děti pouze na těchto místech, ale i během workshopů, pro které rádi využíváme i naše babičky, dědečky, strýčky, tetičky, sourozence, přátele a známé, kteří mohou zprostředkovat svá zaměstnání a bohaté zkušenosti. Také rádi navštěvujeme zajímavá místa v okolí, seznamujeme se s bohatou historií Roztok a s inspirativními lidmi, kteří zde žijí.


 

Náš přístup
Klademe důraz na individuální přístup. Rádi využíváme prožitkové a projektové vyučování. Je pro nás velmi důležité, aby se děti učily z vnitřní motivace. Sledujeme jejich osobní vývoj a vedeme je k tomu, aby samy uměly poznat, kam se posunuly. Respektujeme a podporujeme osobnost dítěte a pracujeme s ním tak, aby se rozvíjelo, ale nebylo tlačeno někam, když na to ještě není zralé. Každé dítě bude přirozeně postupovat podle svých možností.
Pozitivem tohoto typu školy je také užší spolupráce trojlístku dítě – učitel – rodič. Bývá také běžné, že děti navrhnou téma, které by je zajímalo anebo které je zrovna nějak aktuální v jejich životě.
Další výhodou malotřídky je právě věková rozmanitost, starší se učí pomáhat mladším a mladší se zase díky starším učí spoustu věcí snadněji.

Směřování
Prvotním impulsem bylo založit školu pro naše děti, ale je v ní místo pro další děti rodičů, kteří se k nám mohou přidat. Máme i mladší děti než školáky, pro které školu chystáme, takže bychom rádi, aby fungovala déle než pouze pět let. Zatím ale aspirujeme na kvalitní jednotřídku a dodáváme maximum.

Financování
Projekt komunitní školy Roztoky je neziskový. Celý je hrazen z příspěvků rodičů. Platby pokryjí nájem, odměny pedagogů, některé pomůcky, jídlo. Jako komunitní škola nedosahujeme na žádné dotace od státu, proto hledáme dárce a partnery projektu.
Budeme vděčni za jakoukoli podporu!