Doporučujeme

DĚKUJEME ZA PODPORU A SPOLUPRÁCI:

Městská knihovna Roztoky
http://knihovna.roztoky.cz/

Sdružení Roztoč – dobrovolné zájmové sdružení dětí a dospělých. Prostřednictvím pravidelných kroužků, víkendových dílen a kulturních akcí nabízí prostor k tvořivosti a poznání. www.roztoc.cz

Město Roztoky – www.roztoky.cz

Spiralis – podporuje rozvoj neziskových organizací i jednotlivců, usilujících o veřejný prospěch. www.spiralis.cz

Spektrum rozvoje žen – platforma podporující ženy angažující v občanské společnosti, projekt organizace Spiralis. Jeho cílem je vybavit ženy znalostmi, inspirací a odvahou se více angažovat ve veřejném životě. Zároveň chce projekt posílit ženy, které se potýkají se zdravotním či sociálním hendikepem. spektrumrozvojezen.weebly.com

 

DALŠÍ NÁM MILÉ ODKAZY:

NAŠE OBLÍBENÁ MÍSTA A AKCE : )

Medová kavárna na Levém Hradci
http://www.medovakavarna.cz/

Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy
http://www.muzeum-roztoky.cz/

Roztocký bleší trh
http://www.blesak-roztoky.cz/

VZDĚLÁVÁNÍ

Eschovka − prostor pro sdílení materiálů pro děti
http://eschovka.cz/

Khanova školacvičení, výuková videa česky; nejen z matematiky, fyziky či humanitních věd.
https://khanovaskola.cz/

Montessori pomůcky pro výuku ve školách nebo domácím vzdělávání
http://pomucky.narovine.cz

Hejného metoda
http://www.h-mat.cz/hejneho-metoda

Institut pro podporu inovativního vzdělávání
http://www.inovativnivzdelavani.cz/